Załóż nowe konto

Dane podstawowe

Dane twojej firmy

wymagane jeśli nabywca jest podatnikiem VAT

Adres dostawy wymagany jeśli jest inny niż adres firmyAdministratorem Twoich danych osobowych jest "PROFI-CARS" Witold Arciszewski z siedzibą w Opocznie (26-300), przy Inowłodzka 22e, 26-300 Opoczno, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7680001107 REGON: 590461793 ). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu Profi-cars.pl.